Ελληνικά
Login | Mailing List
Man / Woman
New products
Special Offers

Le Pandorine


Each Le Pandorine bag is colors, images, and clever slogans with plenry of humor!!!

The name Le Pandorine is inspired by the Greek myth, “Pandora’s Box”, a symbol of female curiosity and common thread that binds all the collections.

Le Pandorine Company was founded by two Italians with great sense of style, Chiara and Manuela. Both with the passion and creativity, which distinguish them, give life into a series of bags. Source of inspiration is everyday life and every small but valuable detail.

From the heroes of fairy tales and sayings of grandmothers, who survived the passage of years, until the shining stars of the international jet set, words, images and slogans from the past and present, all seen through a feminine look.

The bags, all made by eco-leather or PVC, have become the object of worship of Italian. Bags in various colors and exciting designs. In each style dominates a true explosion of colors, clever slogans and plenty of humor.


Le Pandorine bag AI15DAQ01407
Le Pandorine bag AI15DAQ01407
108.00 €
102.60 €

Le Pandorine bag AI15DAQ01408
Le Pandorine bag AI15DAQ01408
108.00 €
102.60 €

Le Pandorine bag AI15DAQ01411
Le Pandorine bag AI15DAQ01411
108.00 €
102.60 €

Le Pandorine bag AI15DAU01431
Le Pandorine bag AI15DAU01431
83.00 €
78.85 €

Le Pandorine bag AI15DAU01432
Le Pandorine bag AI15DAU01432
83.00 €
78.85 €

Le Pandorine bag AI15DAA01320
Le Pandorine bag AI15DAA01320
108.00 €
102.60 €

Le Pandorine bag AI15DAW01440
Le Pandorine bag AI15DAW01440
133.00 €
126.35 €

Le Pandorine bag AI15DAW01442
Le Pandorine bag AI15DAW01442
133.00 €
126.35 €

Le Pandorine bag AI15DBB01459
Le Pandorine bag AI15DBB01459
129.00 €
122.55 €

Le Pandorine bag AI15DBB01460
Le Pandorine bag AI15DBB01460
129.00 €
122.55 €

Le Pandorine bag AI15DAA01327
Le Pandorine bag AI15DAA01327
108.00 €
102.60 €

Le Pandorine bag AI15DBB01462
Le Pandorine bag AI15DBB01462
108.00 €
102.60 €

Le Pandorine bag AI15DBB01463
Le Pandorine bag AI15DBB01463
108.00 €
102.60 €

Le Pandorine bag AI15DBB01464
Le Pandorine bag AI15DBB01464
108.00 €
102.60 €

Le Pandorine bag AI15DAA01332
Le Pandorine bag AI15DAA01332
108.00 €
102.60 €

Le Pandorine bag AI15DAB01334
Le Pandorine bag AI15DAB01334
94.00 €
89.30 €

Le Pandorine bag AI15DAB01336
Le Pandorine bag AI15DAB01336
94.00 €
89.30 €

Le Pandorine bag AI15DAB01337
Le Pandorine bag AI15DAB01337
94.00 €
89.30 €

Le Pandorine bag AI15DAB01338
Le Pandorine bag AI15DAB01338
94.00 €
89.30 €

Le Pandorine bag AI15DAB01339
Le Pandorine bag AI15DAB01339
94.00 €
89.30 €

Le Pandorine bag AI15DAD01344
Le Pandorine bag AI15DAD01344
64.00 €
60.80 €

Le Pandorine bag AI15DAC01340
Le Pandorine bag AI15DAC01340
108.00 €
102.60 €

Le Pandorine bag AI15DAD01345
Le Pandorine bag AI15DAD01345
64.00 €
60.80 €

Le Pandorine bag AI15DAC01341
Le Pandorine bag AI15DAC01341
108.00 €
102.60 €

Le Pandorine bag AI15DAN01387
Le Pandorine bag AI15DAN01387
99.00 €
94.05 €

Le Pandorine bag AI15DAN01388
Le Pandorine bag AI15DAN01388
99.00 €
94.05 €

Le Pandorine bag AI15DBF01475
Le Pandorine bag AI15DBF01475
81.00 €
76.95 €

Le Pandorine bag AI15DBF01476
Le Pandorine bag AI15DBF01476
81.00 €
76.95 €

Le Pandorine bag AI15DBJ01495
Le Pandorine bag AI15DBJ01495
99.00 €
94.05 €

Le Pandorine bag AI15DBJ01496
Le Pandorine bag AI15DBJ01496
99.00 €
94.05 €

Le Pandorine bag AI15DBJ01497
Le Pandorine bag AI15DBJ01497
99.00 €
94.05 €

Le Pandorine bag AI15DBJ01498
Le Pandorine bag AI15DBJ01498
99.00 €
94.05 €

Le Pandorine bag AI15DBJ01499
Le Pandorine bag AI15DBJ01499
99.00 €
94.05 €

Le Pandorine bag AI15DBJ01500
Le Pandorine bag AI15DBJ01500
99.00 €
94.05 €

Le Pandorine bag AI15DBK01501
Le Pandorine bag AI15DBK01501
99.00 €
94.05 €

Le Pandorine bag AI15DBK01502
Le Pandorine bag AI15DBK01502
99.00 €
94.05 €

Le Pandorine bag AI15DBK01503
Le Pandorine bag AI15DBK01503
99.00 €
94.05 €

Le Pandorine bag AI15DBK01505
Le Pandorine bag AI15DBK01505
99.00 €
94.05 €

Le Pandorine bag AI15DBL01507
Le Pandorine bag AI15DBL01507
69.00 €
65.55 €

Le Pandorine bag AI15DBL01510
Le Pandorine bag AI15DBL01510
69.00 €
65.55 €

Le Pandorine bag AI15DBL01511
Le Pandorine bag AI15DBL01511
69.00 €
65.55 €

Le Pandorine bag AI15DBL01515
Le Pandorine bag AI15DBL01515
69.00 €
65.55 €

Le Pandorine bag AI15DBM01523
Le Pandorine bag AI15DBM01523
69.00 €
65.55 €

Le Pandorine bag AI15DBM01524
Le Pandorine bag AI15DBM01524
69.00 €
65.55 €

Le Pandorine bag AI15DBM01525
Le Pandorine bag AI15DBM01525
69.00 €
65.55 €

Le Pandorine bag AI15DBM01527
Le Pandorine bag AI15DBM01527
69.00 €
65.55 €

Le Pandorine bag PE15DAZ01205
Le Pandorine bag PE15DAZ01205
78.00 €
46.80 €

Le Pandorine bag PE15DAZ01207
Le Pandorine bag PE15DAZ01207
78.00 €
46.80 €

Le Pandorine wallet PE15DAU01145
Le Pandorine wallet PE15DAU01145
62.00 €
58.90 €

Le Pandorine wallet PE15DAU01150
Le Pandorine wallet PE15DAU01150
62.00 €
58.90 €

Le Pandorine bag PE15DAZ01167
Le Pandorine bag PE15DAZ01167
99.00 €
79.20 €

Le Pandorine bag PE15DAZ01170
Le Pandorine bag PE15DAZ01170
99.00 €
79.20 €

Le Pandorine bag PE15DAA01051
Le Pandorine bag PE15DAA01051
108.00 €
86.40 €

Le Pandorine bag PE15DAY01166
Le Pandorine bag PE15DAY01166
136.00 €
108.80 €

Le Pandorine bag PE15DAA01053
Le Pandorine bag PE15DAA01053
108.00 €
86.40 €

Le Pandorine bag PE15DAA01058
Le Pandorine bag PE15DAA01058
108.00 €
86.40 €

Le Pandorine bag PE15DBI01210
Le Pandorine bag PE15DBI01210
69.00 €
41.40 €

Le Pandorine bag AI14DYB00888
Le Pandorine bag AI14DYB00888
99.00 €
79.20 €

Le Pandorine bag PE14DPH00572
Le Pandorine bag PE14DPH00572
53.00 €
42.40 €

Your cart is empty
Delivery methods
Payment methods
Terms and Conditions

active³ 5.0 · © 2000 - 2015 IPS Ltd · Disclaimer