Ελληνικά
Login | Mailing List
Man / Woman
New products
Special Offers

Le Pandorine


Each Le Pandorine bag is colors, images, and clever slogans with plenry of humor!!!

The name Le Pandorine is inspired by the Greek myth, “Pandora’s Box”, a symbol of female curiosity and common thread that binds all the collections.

Le Pandorine Company was founded by two Italians with great sense of style, Chiara and Manuela. Both with the passion and creativity, which distinguish them, give life into a series of bags. Source of inspiration is everyday life and every small but valuable detail.

From the heroes of fairy tales and sayings of grandmothers, who survived the passage of years, until the shining stars of the international jet set, words, images and slogans from the past and present, all seen through a feminine look.

The bags, all made by eco-leather or PVC, have become the object of worship of Italian. Bags in various colors and exciting designs. In each style dominates a true explosion of colors, clever slogans and plenty of humor.


Le Pandorine bag AI14DYM00893
Le Pandorine bag AI14DYM00893
55.00 €
44.00 €

Le Pandorine bag AI14DYM00894
Le Pandorine bag AI14DYM00894
55.00 €
44.00 €

Le Pandorine bag AI14DMN00833
Le Pandorine bag AI14DMN00833
69.00 €
55.20 €

Le Pandorine bag AI14DMN00834
Le Pandorine bag AI14DMN00834
69.00 €
55.20 €

Le Pandorine bag AI14DMN00835
Le Pandorine bag AI14DMN00835
69.00 €
55.20 €

Le Pandorine bag AI14DMN00836
Le Pandorine bag AI14DMN00836
69.00 €
55.20 €

Le Pandorine bag AI14DYB00887
Le Pandorine bag AI14DYB00887
99.00 €
79.20 €

Le Pandorine bag AI14DYB00888
Le Pandorine bag AI14DYB00888
99.00 €
79.20 €

Le Pandorine bag AI14DZZ01032
Le Pandorine bag AI14DZZ01032
99.00 €
79.20 €

Le Pandorine bag AI14DZZ01033
Le Pandorine bag AI14DZZ01033
99.00 €
79.20 €

Le Pandorine bag AI14DCE00821
Le Pandorine bag AI14DCE00821
108.00 €
86.40 €

Le Pandorine bag AI14DCE00823
Le Pandorine bag AI14DCE00823
108.00 €
86.40 €

Le Pandorine bag AI14DCE00824
Le Pandorine bag AI14DCE00824
108.00 €
86.40 €

Le Pandorine bag AI14DCE00825
Le Pandorine bag AI14DCE00825
108.00 €
86.40 €

Le Pandorine bag AI14DCE00826
Le Pandorine bag AI14DCE00826
108.00 €
86.40 €

Le Pandorine bag AI14DCE00827
Le Pandorine bag AI14DCE00827
108.00 €
86.40 €

Le Pandorine bag AI14DCE00828
Le Pandorine bag AI14DCE00828
108.00 €
86.40 €

Le Pandorine bag AI14DCE00829
Le Pandorine bag AI14DCE00829
108.00 €
86.40 €

Le Pandorine bag AI14DCE00831
Le Pandorine bag AI14DCE00831
108.00 €
86.40 €

Le Pandorine bag AI14DCE00832
Le Pandorine bag AI14DCE00832
108.00 €
86.40 €

Le Pandorine bag AI14DCL00839
Le Pandorine bag AI14DCL00839
108.00 €
86.40 €

Le Pandorine bag AI14DCL00840
Le Pandorine bag AI14DCL00840
108.00 €
86.40 €

Le Pandorine bag AI14DCL00842
Le Pandorine bag AI14DCL00842
108.00 €
86.40 €

Le Pandorine bag AI14DCG00852
Le Pandorine bag AI14DCG00852
124.00 €
99.20 €

Le Pandorine bag AI14DCG00855
Le Pandorine bag AI14DCG00855
124.00 €
99.20 €

Le Pandorine bag AI14DNP00857
Le Pandorine bag AI14DNP00857
108.00 €
86.40 €

Le Pandorine bag AI14DNP00862
Le Pandorine bag AI14DNP00862
108.00 €
86.40 €

Le Pandorine bag AI14DNP00865
Le Pandorine bag AI14DNP00865
108.00 €
86.40 €

Le Pandorine bag AI14DNP00866
Le Pandorine bag AI14DNP00866
108.00 €
86.40 €

Le Pandorine bag AI14DLX00867
Le Pandorine bag AI14DLX00867
133.00 €
106.40 €

Le Pandorine bag AI14DLX00869
Le Pandorine bag AI14DLX00869
133.00 €
106.40 €

Le Pandorine bag AI14DST00929
Le Pandorine bag AI14DST00929
81.00 €
64.80 €

Le Pandorine bag AI14DST00930
Le Pandorine bag AI14DST00930
81.00 €
64.80 €

Le Pandorine bag ΑΙ14DSB00941
Le Pandorine bag ΑΙ14DSB00941
67.00 €
53.60 €

Le Pandorine bag ΑΙ14DSB00943
Le Pandorine bag ΑΙ14DSB00943
67.00 €
53.60 €

Le Pandorine bag ΑΙ14DSB00951
Le Pandorine bag ΑΙ14DSB00951
67.00 €
53.60 €

Le Pandorine bag PE14DPH00572
Le Pandorine bag PE14DPH00572
53.00 €
31.80 €

Le Pandorine bag PE14DLS00599
Le Pandorine bag PE14DLS00599
106.00 €
63.60 €

Le Pandorine bag PE14DCE00511
Le Pandorine bag PE14DCE00511
114.00 €
68.40 €

Le Pandorine bag PE14DCE00524
Le Pandorine bag PE14DCE00524
114.00 €
68.40 €

Le Pandorine bag PE14DCE00527
Le Pandorine bag PE14DCE00527
114.00 €
68.40 €

Your cart is empty
Delivery methods
Payment methods
Terms and Conditions

active³ 5.0 · © 2000 - 2015 IPS Ltd · Disclaimer