Ελληνικά
Login | Mailing List
Man / Woman
New products
Special Offers

Le Pandorine


Each Le Pandorine bag is colors, images, and clever slogans with plenry of humor!!!

The name Le Pandorine is inspired by the Greek myth, “Pandora’s Box”, a symbol of female curiosity and common thread that binds all the collections.

Le Pandorine Company was founded by two Italians with great sense of style, Chiara and Manuela. Both with the passion and creativity, which distinguish them, give life into a series of bags. Source of inspiration is everyday life and every small but valuable detail.

From the heroes of fairy tales and sayings of grandmothers, who survived the passage of years, until the shining stars of the international jet set, words, images and slogans from the past and present, all seen through a feminine look.

The bags, all made by eco-leather or PVC, have become the object of worship of Italian. Bags in various colors and exciting designs. In each style dominates a true explosion of colors, clever slogans and plenty of humor.


Le Pandorine bag PE14DPH00570
Le Pandorine bag PE14DPH00570
53.00 €
45.05 €

Le Pandorine bag PE14DPH00571
Le Pandorine bag PE14DPH00571
53.00 €
45.05 €

Le Pandorine bag PE14DPH00572
Le Pandorine bag PE14DPH00572
53.00 €
45.05 €

Le Pandorine bag PE14DPH00573
Le Pandorine bag PE14DPH00573
53.00 €
45.05 €

Le Pandorine bag PE14DPH00574
Le Pandorine bag PE14DPH00574
53.00 €
45.05 €

Le Pandorine bag PE14DPP00550
Le Pandorine bag PE14DPP00550
108.00 €
91.80 €

Le Pandorine bag PE14DPP00551
Le Pandorine bag PE14DPP00551
108.00 €
91.80 €

Le Pandorine bag PE14DPP00553
Le Pandorine bag PE14DPP00553
108.00 €
91.80 €

Le Pandorine bag PE14DCP00530
Le Pandorine bag PE14DCP00530
108.00 €
91.80 €

Le Pandorine bag PE14DCP00531
Le Pandorine bag PE14DCP00531
108.00 €
91.80 €

Le Pandorine bag PE14DCP00532
Le Pandorine bag PE14DCP00532
108.00 €
91.80 €

Le Pandorine bag PE14DCP00533
Le Pandorine bag PE14DCP00533
108.00 €
91.80 €

Le Pandorine bag PE14DCP00535
Le Pandorine bag PE14DCP00535
108.00 €
91.80 €

Le Pandorine bag PE14DCP00537
Le Pandorine bag PE14DCP00537
108.00 €
91.80 €

Le Pandorine bag PE14DLS00599
Le Pandorine bag PE14DLS00599
106.00 €
90.10 €

Le Pandorine bag PE14DLS00601
Le Pandorine bag PE14DLS00601
106.00 €
90.10 €

Le Pandorine bag PE14DCE00502
Le Pandorine bag PE14DCE00502
114.00 €
96.90 €

Le Pandorine bag PE14DCE00503
Le Pandorine bag PE14DCE00503
114.00 €
96.90 €

Le Pandorine bag PE14DCE00504
Le Pandorine bag PE14DCE00504
114.00 €
96.90 €

Le Pandorine bag PE14DCE00506
Le Pandorine bag PE14DCE00506
114.00 €
96.90 €

Le Pandorine bag PE14DCE00507
Le Pandorine bag PE14DCE00507
114.00 €
96.90 €

Le Pandorine bag PE14DCE00508
Le Pandorine bag PE14DCE00508
114.00 €
96.90 €

Le Pandorine bag PE14DCE00511
Le Pandorine bag PE14DCE00511
114.00 €
96.90 €

Le Pandorine bag PE14DCE00514
Le Pandorine bag PE14DCE00514
114.00 €
96.90 €

Le Pandorine bag PE14DCE00517
Le Pandorine bag PE14DCE00517
114.00 €
96.90 €

Le Pandorine bag PE14DCE00518
Le Pandorine bag PE14DCE00518
114.00 €
96.90 €

Le Pandorine bag PE14DCE00519
Le Pandorine bag PE14DCE00519
114.00 €
96.90 €

Le Pandorine bag PE14DCE00524
Le Pandorine bag PE14DCE00524
114.00 €
96.90 €

Le Pandorine bag PE14DCE00526
Le Pandorine bag PE14DCE00526
114.00 €
96.90 €

Le Pandorine bag PE14DCE00527
Le Pandorine bag PE14DCE00527
114.00 €
96.90 €

Le Pandorine bag PE14DSB00626
Le Pandorine bag PE14DSB00626
67.00 €
56.95 €

Le Pandorine bag PE14DSB00628
Le Pandorine bag PE14DSB00628
67.00 €
56.95 €

Le Pandorine bag PE14DSB00630
Le Pandorine bag PE14DSB00630
67.00 €
56.95 €

Le Pandorine bag PE14DSB00634
Le Pandorine bag PE14DSB00634
67.00 €
56.95 €

Le Pandorine bag PE14DSB00637
Le Pandorine bag PE14DSB00637
67.00 €
56.95 €

Le Pandorine bag PE14DSB00640
Le Pandorine bag PE14DSB00640
67.00 €
56.95 €

Le Pandorine bag PE14DSB00641
Le Pandorine bag PE14DSB00641
67.00 €
56.95 €
Your cart is empty
Delivery methods
Payment methods
Terms and Conditions

active³ 4.9 · © 2000 - 2010 IPS Ltd · Disclaimer